Serwis Dental Centrum korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zobacz więcej informacji. [X]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Dental Centrum. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres: Dental Centrum-Stomatologia, Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Sp. z o.o. Sp.k. Mysłowice, ul. Rynek 3, lub pocztą elektroniczną na adres email biuro@dentalcenrum.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2. Podanie danych jest dobrowolne i  świadczone w celach marketingowych Dental Centrum na podstawie zgody osoby. 
Komu dane osobowe będą przekazywane 
3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody.
Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 
8. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 
Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
9. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.