Serwis Dental Centrum korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zobacz więcej informacji. [X]

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko - Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 1941) z późniejszymi zmmianami / zgodnie z art. 32c pkt.2 
 
W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; 
  • Heliodent DS firmy Sirona, nr fabr – 33900/3371, data produkcji – 2005,  dezycja NS/HR/432-127/73/76/06 z dn 6.03.2006
  • Kodak 9000 3D firmy Kodak, nr fabr ZJAK010, data prod – 2011, decyzja 122/2012 z dn 11-04-2012
Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:
  • Gabinet Stomatologiczny RTG - decyzja NS-HR.9026.2.65.2012
 
Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.
 
Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  - Oddział Higieny Radiacyjnej.
 
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  0,1 mSv.
IFJ w Krakowie
Numer ID  placówki 1167
 
 
Zgodnie z  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20 mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.
 
Uwaga: 
  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownie RTG  i Gabinet Stomatologiczny RTG  nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych