Nasz zespół - Zespół Kliniki Stomatologicznej DENTAL CENTRUM - bardzo dobry stomatolog, dentysta z miasta Mysłowice

Nasz zespół

 
 
Założyciel i właściciel Dental Centrum Dariusz Gorczyca wraz z pozostałymi zaprzyjaźnionymi lekarzami stanowią zespół specjalistów, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje, pozostający na bieżąco z nowościami i trendami w dziedzinie stomatologii. Na pokładzie kliniki gościmy wyłącznie osoby, dla których wspólna praca w naszym zespole jest pasją, stąd nasz personel pomocniczy: higienistki i asystentki stomatologiczne to osoby kompetentne, posiadające certyfikaty (dyplomy) oraz odpowiednio długą praktykę w zawodzie, aby mogli nas Państwo obdarzyć absolutnym zaufaniem.

Lekarze:

lek. stom. Dariusz Gorczyca

Właściciel
 
Dariusz Gorczyca jest założycielem i właścicielem Dental Centrum, powstałego w 1995 roku w Mysłowicach. Zanim rozpoczął realizację swojego najważniejszego zawodowego celu zdobywał wiedzę i umiejętności praktyczne. W 1991 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną i uzyskał dyplom lekarza stomatologa. Jest specjalistą - pasjonatem w obszarze implantologii oraz protetyki. Nieprzerwanie poszerza swoje kompetencje i zdobywa wiedzę uczestnicząc w prestiżowych szkoleniach i kursach w kraju i za granicą. Jego doświadczenie, umiejętności i profesjonalizm przekładają się na zadowolenie pacjentów, również tych najbardziej wymagających ze względu na stopień trudności ich przypadków.
Wśród najważniejszych certyfikatów, których uzyskanie miało kluczowe znaczenie dla kierunku rozwoju kliniki Dental Centrum należą:
  • Uzyskany w roku 2000 certyfikat Instytutu Straumanna, pozwalający mu wykonywać zaawansowane zabiegi z zakresu implantologii ( następnie wdrożono w klinice system regeneracji kości Geistlich Biomaterials)
  • W 2009 ukończył Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

 

Aleksandra Kutz
Manager kliniki

Swoją działalność w Dental Centrum rozpoczęła w 1998 roku. Pełniąc obowiązki managera kliniki do zakresu jej obowiązków wchodzi zarządzanie i wielopłaszczyznowa organizacja pracy kliniki. Dba o jej nienaggany wizerunek, koordynuje wszelkie działania związane z funkcjonowaniem wewnętrznym oraz zewnętrznym Dental Centrum pozwalając uzyskać najwyższy standard oferowanych usług. W związku z posiadanymi kwalifikacjami higienistki stomatologicznej w zakres jej obowiązków wchodzą także zabiegi higieniczno - profilaktyczne, niezbędne w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia jamy ustnej Pacjentów.

 

Lek. stom. Romana Markiewicz Piotrowska
 Protetyka stomatologiczna, proteyka na implantach

Dr Romana Markiewicz Piotrowska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła staż w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Od początku pracy poszerza swoją wiedzę w dziedzinie protetyki, uczestnicząc w licznych kursach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych. Uważa, że kluczem leczenia jest zrozumienie pacjenta i jego potrzeb, dlatego dla lepszej komunikacji z pacjentem, ukończyła również podyplomowe studia z dziedziny Coachingu Zdrowia.


Lek. stom. Ewa Lasicz - Pijet
Stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie w roku 2003 uzyskała dyplom lekarza stomatologa. W Dental Centrum pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w: stomatologii zachowawczej i endodoncji (leczeniu kanałowym), pedodoncji, czyli stomatologii wieku dziecięcego, stomatologii estetycznej, protetyce

 
 

Lek. stom. Monika Hammer
Stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2011r. Głównym obszarem zainteresowań jest stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka i stomatologia estetyczna. Swoją wiedzę i kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach w Polsce i za granicą.
 
 

Lek. stom. Magdalena Tybura
Stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca

Dr Magdalena Tybura ukończyła studia na kierunku lekarsko - dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym we Lwowie w roku 2011. Głównym obszarem zainteresowań dr Tybury jest stomatologia zachowawcza oraz pedodoncja (stomatologia dziecięca). Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych. Od 2012 roku jest wykładowcą w szkołach medycznych i policealnych. Priorytetem w codziennej pracy jest rozmowa z pacjentem i indywidualne podejście do każdego.

 

Lek. stom. Marcelina Orfin
Stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2013r. Głównym obszarem zainteresowań jest stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka i stomatologia estetyczna. Swoją wiedzę i kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach w Polsce i za granicą.
 
 

Lek. stom. Paweł Kubica
Stomatologia zachowawcza, endodoncja

Lek. dent. Paweł Kubica to młody i ambitny stomatolog. Prawa do wykonywania zawodu uzyskał w 2014 roku, po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu stażu podyplomowego. Od tej pory sukcesywnie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje. Jest uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, ponadto bierze regularnie udział w konferencjach naukowych. 
 
 

Lek. stom. Mateusz Kwiecień
Stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka

Lek. dent. Mateusz Kwiecień to młody i ambitny stomatolog. Prawa do wykonywania zawodu uzyskał w 2014 roku. Od tej pory sukcesywnie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje. Jest uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, ponadto bierze regularnie udział w konferencjach naukowych. 
 
 

Lek. stom. Bartłomiej Borowski
Chirurgia stomatologiczna

 
Specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2005 roku oraz  Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2007 roku. W latach 2009 – 2015 asystent Kliniki Chirurgii  Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł specjalisty chirurgii szczękowo – twarzowej uzyskał w 2015 roku. Obecnie przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, chirurgią periodontologiczną. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.
 
 

Lek. stom. Paweł Namysłowski
Implantologia

 
Dr Paweł Namysłowski ukończył studia medyczne na Oddziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pracował jako asystent Katedry i Zakładu Protetyki SUM. W roku 2002 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.Ogromnym wyróżnieniem doktora jest przyznanie tytułu Ekspert in Oral Implantology przez największą organizację implantologiczną – DGOI. Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologist). Uczestnik szkolenia implantologicznego na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Podjął też na tym uniwersytecie studia podyplomowe, dzięki czemu może się szczycić tytułem Master of Science in Oral Imlantology. Jestem współzałożycielem oraz członkiem stowarzyszenia Implant Masters Poland.
 
 

Lek. stom. Bartosz Weigl
Implantolog

 
Lekarz stomatolog praktykuje od prawie 10 lat. Absolwent kierunku Lekarsko – Dentystycznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Dental Centrum zajmuje się implantologią. Posiada wieloletnie doświadczenie implantologiczne zdobyte w licznych ośrodkach w tym w austriackim Klinikum Wels- Grieskirchen na oddziale chirurgii twarzowo – szczękowej. Jego profesjonalizm, opanowanie i cierpliwość potrafi uspokoić nawet najbardziej zdenerwowanego Pacjenta.

Personel pomocniczy:

Anna Wesołowska
Kierownik rejestracji

W gabinecie odpowiada za kontakt z pacjentem, odbieranie rozmów telefonicznych i umawianie wizyt w naszej rejestracji. 

Estera Hornik
Obsługa rejestracji, webmastering

W Dental Centrum pracuje od 2008 roku. Ukończyła szkołę policealną dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Odpowiada za kontakt z pacjentem, odbieranie rozmów telefonicznych i umawianie wizyt w naszej rejestracji.
 
 

Barbara Kwitek
Asystentka Stomatologiczna

 W Dental Centrum pracuje od 2006 roku. Czynnie asystuje podczas leczenia chirurgicznego, endodontycznego, protetycznego oraz zachowawczego.

 

Anna Białecka
Asystentka Stomatologiczna

W Dental Centrum pracuje od 2008 roku.  Ukończyła szkołę policealną dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Czynnie asystuje podczas leczenia chirurgicznego, endodontycznego, protetycznego i zachowawczego.
 
 
 

Karolina Ciechowska
Higienistka stomatologiczna

W Dental Centrum Karolina wykonuje zabiegi higieniczno – profilaktyczne, niezbędne w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia jamy ustnej Pacjentów. 

 

Dental travel